logo
WSTĘPNA PORADA PRAWNA
+48 515 407 146 ZADZWOŃ !!!
logo

PRAWO SPADKOWE


Prawo spadkowe to jeden z najważniejszych działów prawa cywilnego, regulujący kwestie dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. Jest to gałąź prawna, która swym zakresem, w mniejszym lub większym stopniu, obejmuje każdego z nas, ponieważ każdy z nas jest dziedzicem lub będzie nim w przyszłości. Dlatego też warto mieć świadomość podstawowych zasad prawnych, które rządzą dziedziczeniem, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w trudnym czasie po śmierci spadkodawcy.

Kiedy bliska osoba umiera, nie tylko towarzyszą nam emocje związane z jej stratą, ale jednocześnie trzeba pamiętać o uregulowaniu spraw spadkowych związanych z dziedziczeniem po niej pozostawionego majątku.

Prawo spadkowe Lublin to specjalność naszej kancelarii

W Lublinie istnieje wiele kancelarii adwokackich, które specjalizują się w różnych obszarach prawnych. Jednak, jeśli chodzi o sprawy spadkowe związane z dziedziczeniem czy podziałem majątku, warto wybrać kancelarię, która ma doświadczenie w tej kwestii. Kancelaria adwokacka Szymona Bajorek, która świadczy profesjonalne usługi w zakresie prawa spadkowego, pomoże Ci w każdej kwestii dotyczącej spadku.

Prawo spadkowe to bardzo skomplikowane zagadnienie, które wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Dobry adwokat, który specjalizuje się w prawie spadkowym, zna wszystkie aspekty tej gałęzi prawnej i jest w stanie pomóc Ci w przypadku niemal każdej sprawy związanej z dziedziczeniem. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy, aby właściwie przygotować pisma procesowe, czy też szukasz wsparcia kogoś, kto zajmuje się reprezentacją klientów w postępowaniach regulowanych przez prawo spadkowe, nasza kancelaria pomoże Ci osiągnąć pozytywny rezultat.

Radca prawny od spadków w Lublinie

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że Lublin to nie jedyne miejsce, w którym oferujemy porady prawne z tego zakresu. Reprezentacją klienta w postępowaniach regulowanych przez prawo spadkowe zajmujemy się od lat, a z naszych usług mogą skorzystać także osoby spoza miasta. Porady prawne dedykowane są wszystkim, którzy chcą zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek śmierci, a także tym, którzy pragną uniknąć konsekwencji niegodnego dziedziczenia, wynikających z niedopatrzeń lub niewłaściwej interpretacji zapisów, jakie obejmuje prawo spadkowe.

Adwokat od spraw spadkowych w Lublinie

Nasza Kancelaria Adwokacka działa zarówno na terenie miasta Lublin, jak i na pozostałym obszarze województwa lubelskiego. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych, przede wszystkim tych dotyczących dziedziczenia. W skład naszych usług wchodzi analiza dokumentów spadkowych, sporządzanie testamentów, reprezentowanie Klienta w postępowaniu spadkowym przed sądem oraz udzielanie porad prawnych w zakresie prawa spadkowego.

Prawo spadkowe reguluje trzy podstawowe kwestie: kto dziedziczy, co można dziedziczyć i w jaki sposób dziedzictwo jest przekazywane. Na samym początku warto podkreślić, że dziedziczenie może odbywać się na zasadzie ustawowej lub testamentowej, o czym również należy pamiętać przystępując do regulowania kwestii spadkowych.

Doświadczony adwokat od spadków działający z ramienia Kancelarii Adwokackiej Szymona Bajorek, w ramach świadczonych usług z zakresu prawa spadkowego, zajmuje się reprezentacją Klientów na każdym etapie postępowania w sprawach o:

 • dziedziczenie ustawowe, czyli stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • dziedziczenie testamentowe, czyli stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • dział spadku, w tym dział spadku na zgodny wniosek, dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności lub ustaleniem nierównych udziałów w majątku spadkowym,
 • przyjęcie spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • wydziedziczenie, w tym wydziedziczenie osób uprawnionych do nabycia spadku,
 • uchylenie się od konsekwencji prawnych wynikających z oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • wystąpienie do sądu w imieniu osoby małoletniej o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku,
 • zachowek, w tym dochodzenie zachowku po zmarłym spadkodawcy,  
 • spis inwentarza, ustalenie składu majątkowego i jego wartości,
 • skład schedy spadkowej, w tym zaliczanie w jej skład darowizn poczynionych za życia spadkodawcy,
 • długi spadkowe, m.in. sprawy dotyczące ochrony spadkobierców przed długami spadkowymi czy uregulowania długów spadkowych,
 • zmianę postanowienia spadkowego.  

Nasza Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych w zakresie prawa spadkowego również w przypadku spraw spadkowych, jakie występują przed śmiercią spadkodawcy. Takie sprawy spadkowe pojawiające się za życia spadkodawcy mogą dotyczyć m.in.:

 • skutków, jakie w zakresie majątku wywołuje śmierć spadkodawcy,
 • aspektów związanych ze sporządzeniem testamentu, jak np. wyboru jego formy czy sposobu jego sporządzenia, a następnie możliwości zmiany i odwołania zapisów testamentowych,
 • kwestii związanych z dziedziczeniem ustawowym, w tym ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych,
 •  kwestii zapisu windykacyjnego,
 • kwestii związanych z wydziedziczeniem,
 • skutków darowizn oraz zawarcia umowy dożywocia w kontekście późniejszego dziedziczenia.

Warto również podkreślić, że nasza kancelaria adwokacka w Lublinie, która specjalizuje się w prawie spadkowym, oferuje swoje usługi nie tylko osobom prywatnym, ale także przedsiębiorcom. Dlatego też, jeśli prowadzisz firmę i masz problemy z dziedziczeniem po swoich bliskich, skorzystaj z pomocy prawnej, jaką proponuje doświadczony adwokat pracujący w kancelarii adwokackiej w Lublinie.

U nas zawsze możesz liczyć na profesjonalną i kompleksową pomoc prawną. Dobry adwokat, działający z ramienia naszej kancelarii, podejmuje się reprezentowania interesów naszych Klientów w niemal wszystkich sprawach w dziedzinie prawa spadkowego i jest w stanie pomóc Ci w każdej kwestii związanej z dziedziczeniem. Ponadto, kancelaria zajmuje się również udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, które pomogą Ci uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości.

Jeśli dręczą Cię sprawy spadkowe i szukasz profesjonalnej pomocy prawnej w kwestiach związanych z dziedziczeniem, warto koniecznie zgłoś się po pomoc prawną do Kancelarii Adwokackiej Szymona Bajorek w Lublinie.

Stwierdzenie nabycia spadku

W Polsce dziedziczenie uregulowane jest  w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z jego postanowieniami, po zmarłej osobie majątek spadkowy przekazywany jest na rzecz osób najbliższych, czyli najczęściej na rzecz dzieci, małżonka, rodziców, a także innych krewnych zgodnie z porządkiem dziedziczenia ustawowego.

Należy pamiętać, że aby dziedziczenie odbyło się zgodnie z przepisami, konieczne jest sporządzenie testamentu lub innych dokumentów, które regulują przyszłe dziedziczenie majątku. W przypadku braku testamentu to sąd zajmuje się postępowaniem spadkowym, w którym określa osoby uprawnione do majątku zgodnie dziedziczeniem ustawowym.

Dziedziczenie ustawowe ma zatem miejsce w sytuacji, gdy nie można dokonać otwarcia spadku na podstawie testamentu (nie ma testamentu lub testament jest nieważny). W takiej sytuacji dziedzicami zostają najbliżsi krewni zmarłego, zgodnie ze ściśle określoną hierarchią dziedziczenia. W pierwszej kolejności dziedziczy małżonek zmarłego, a jeśli go nie ma lub zmarł wcześniej, to dziedziczą dzieci. Jeśli zmarły nie pozostawił potomstwa, to dziedziczą rodzice, a jeśli nie żyją, to rodzeństwo lub ich potomkowie. Hierarchia dziedziczenia jest złożona i czasami może rodzić wątpliwości, dlatego warto zwrócić się o pomoc do prawnika w przypadku jakichkolwiek pytań.

Dziedziczenie testamentowe ma natomiast miejsce w przypadku, gdy zmarły sporządził testament, czyli dokument, w którym określił, komu i w jakim zakresie przekazuje swoje majątkowe prawa i obowiązki. Testament może mieć formę ręcznie pisanej karty, aktu notarialnego, a nawet nagrania audio lub wideo. W przypadku dziedziczenia testamentowego wskazane jest skorzystanie z usług adwokata, który pomoże w interpretacji testamentu i doprowadzi do jego wykonania.

Długi spadkowe

Długi spadkowe, nierzadko wchodzące w skład spadku, to temat, który może być trudny i emocjonalny, ale ważne jest, aby zrozumieć, jakie są zasady, zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego oraz jakie obowiązki wynikają z dziedziczenia majątku po zmarłym.

Długi spadkowe to długi pozostawione po osobie zmarłej. Kiedy ktoś umiera, jego majątek przekazywany jest na rzecz spadkobierców, ale to samo dotyczy długów. To oznacza, że spadkobiercy dziedziczą nie tylko majątek spadkowy, ale również długi zmarłego. Jeśli zmarły miał długi, na spadkobierców spada obowiązek ich spłaty z majątku pozostawionego przez zmarłego. W niektórych przypadkach długi te mogą przekroczyć wartość odziedziczonego majątku, co oznacza, że osoby, które otrzymały spadek będą musiały dopłacić do spłaty tych długów.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie długi dziedziczone są przez spadkobierców. Długi te zależą od rodzaju umowy, jaką zmarły podpisał, a także od kraju, w którym odbywa się dziedziczenie.

W przypadku, gdy spadkobiercy nie są w stanie spłacić długów z majątku zmarłego, mogą wystąpić o zgodę na upadłość spadkową. Upadłość ta polega na ogłoszeniu upadłości osoby zmarłej i sprzedaży jej majątku w celu spłaty długów.

Wnioskiem z powyższego jest to, że dziedziczenie długów spadkowych może być skomplikowane i stresujące. Dlatego też, jeśli spodziewasz się dziedziczenia po kimś, ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej. Pomoże Ci to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Przyjęcie spadku

Przyjęcie majątku, jaki pozostawił spadkodawca jest procesem, w którym osoba będąca spadkobiercą oficjalnie akceptuje spadek po zmarłym. Choć śmierć bliskiej osoby to zwykle bardzo trudny czas, warto wiedzieć, jakie kroki podjąć, aby prawidłowo rozwiązać sprawy spadkowe.

Zachowanie spadku oznacza formalne zgodzenie się przez spadkobiercę na dziedziczenie majątku po zmarłym. Oznacza to, że osoba, która otrzymała spadek staje się właścicielem całego majątku pozostawionego przez zmarłego, wraz z jego zobowiązaniami. Jednak warto pamiętać, że oświadczenie o stwierdzeniu nabycia spadku i przyjęciu go może wiązać się z ryzykiem dziedziczenia również długów spadkowych, co może prowadzić do problemów finansowych.

Aby przeprowadzić proces przyjęcia spadku, osoba, która spadek otrzymała, musi złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku w urzędzie notarialnym. Oświadczenie to może być skierowane do sądu, który będzie nadzorował proces dziedziczenia. Istnieje jednak również możliwość dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że spadkobierca dziedziczy tylko majątek, który przynosi korzyść, a nie długi.

Po stwierdzeniu nabycia spadku i zaakceptowaniu trzeba liczyć się również z konsekwencjami podatkowymi, takimi jak podatek od spadków i darowizn. Podatek ten pobierany jest od wartości odziedziczonego majątku, a jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak wartość spadku i relacje między spadkobiercami. Warto zasięgnąć również profesjonalnej porady podatkowej, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji ewentualnych niedopatrzeń.

Przyjęcie pozostawionego nam spadku może być skomplikowanym procesem, który wiąże się z wieloma kwestiami prawno-finansowymi. Dlatego też, jeśli oczekujesz odziedziczenia jakiejś części majątku po osobie zmarłej, warto skonsultować się z notariuszem lub prawnikiem, aby upewnić się, jakie kroki podjąć i jakie konsekwencje wynikają z przyjęcia spadku. W ten sposób unikniesz problemów i zminimalizujesz ryzyko finansowe.

Podział spadku

Ważnym elementem prawa spadkowego są również sprawy związane z podziałem spadku. Gdy jest kilku dziedziców, to majątek spadkowy zostaje podzielony pomiędzy nich w odpowiedniej proporcji. W przypadku spraw związanych z dziedziczeniem ustawowym, proporcje są ściśle określone, natomiast w przypadku dziedziczenia testamentowego, proporcje mogą być dowolne, zgodne z wolą zmarłego.

Podział pozostawionego przez osobę zmarłą majątku jest często przyczyną konfliktów pomiędzy spadkobiercami, dlatego warto pamiętać o tym, że istnieje możliwość zawarcia ugody dziedziców przed sądem, która pozwala na dokonanie sprawiedliwego podziału spadku.

Dochodzenie zachowku

W sprawach o dochodzenie zachowku osoby, które zostały pominięci w testamencie, mogą dochodzić swojego prawa do części spadku. Warto wiedzieć, czym jest zachowek i jakie kroki, należy podjąć, aby dochodzić swoich praw majątkowych.

Zachowek to minimalna część majątku, którą spadkobiercy muszą otrzymać, niezależnie od treści testamentu. W Polsce, zgodnie z kodeksem cywilnym, wynosi on połowę wartości dziedziczonego majątku. Oznacza to, że osoby pominięte w testamencie, którzy mają prawo do zachowku, mogą żądać od pozostałych spadkobierców lub innych beneficjentów wypłaty tej kwoty.

Aby dochodzić swojego prawa do zachowku, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek taki powinien zostać złożony w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o treści testamentu. Należy zaznaczyć, że zachowek może być dochodzony tylko przez spadkobierców ustawowych, czyli osoby, które w przypadku braku testamentu, byłyby dziedzicami.

Warto pamiętać, że dochodzenie zachowku może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów procesu sądowego. Dlatego też warto wcześniej skonsultować się z prawnikiem, aby dowiedzieć się, czy dochodzenie należnej części majątku jest opłacalne i jakie koszty wiążą się z takim postępowaniem.

Jeśli zatem zostałeś pominięty w testamencie i uważasz, że przysługuje Ci prawo do zachowku, skonsultuj się z prawnikiem, aby dowiedzieć, jakie kroki podjąć i jakie koszty wiążą się z dochodzeniem swoich praw. Pomoc prawna, jakiej udzieli nasz adwokat, pozwoli Ci z łatwością przejść przez nawet z pozoru najtrudniejsze sprawy o dochodzenie należnej Ci części spadku.

Dobry adwokat od spraw spadkowych w Lublinie

Postępowanie spadkowe jest procesem formalnym, który wymaga przestrzegania wielu procedur prawnych. Warto zatem zwrócić się o pomoc prawną do specjalisty - adwokata lub radcy prawnego, którzy pomogą w ustaleniu, kto jest uprawniony do dziedziczenia oraz udzielą profesjonalnej porady prawnej w przypadku ewentualnej konieczności dokonania podziału spadku.

W przypadku sporu o dziedziczenie, czy to między rodzeństwem, czy to między spadkobiercami a dłużnikami zmarłego, warto skorzystać z pomocy prawnika. Nasi adwokaci specjalizują się w sprawach spadkowych i posiadają bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów na każdym etapie sprawy, także w procesach sądowych.

Nie warto odkładać uregulowania spraw spadkowych na później. Im szybciej zajmiemy się dokumentami spadkowymi i przygotujemy odpowiednie pisma procesowe, tym łatwiejsze i mniej skomplikowane będzie postępowanie spadkowe. Warto zatem skontaktować się z kancelarią adwokacką w Lublinie już dziś, aby uzyskać fachową pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.