logo
WSTĘPNA PORADA PRAWNA
+48 515 407 146 ZADZWOŃ !!!
logo

KANCELARIA FRANKOWA
POZWY I SPRAWY FRANKOWE W LUBLINIE


Kancelaria specjalizuje się w roszczeniach związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Dochodzimy w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonej klauzul, przygotujemy pozwy frankowe, doprowadzamy do przewalutowania kredytów frankowych bądź ich unieważnienia, działając zawsze w najlepiej pojętym interesie naszych klientów. Sprawy frankowe nasza kancelaria prowadzi kompleksowo i skutecznie. Mimo iż główne biuro Kancelarii znajdują się w Lublinie, reprezentujemy klientów z całej Polski.

Pomoc dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych do walut: CHF, USD, EURO zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym.

Oferta naszej kancelarii frankowej:

 • Analiza umowy kredytowej w frankach.
  Na tym etapie sprawdzamy zgodność umowy z przepisami Kodeksu Cywilnego. Umowy przedstawiane konsumentom przez banki naruszały Art. 385 1 §3 KC, gdyż były narzucane jednostronnie – Klienci nie mieli żadnego realnego wpływu na kształt umowy. Większość umów kredytów waloryzowanych do walut to umowy tzw. nienazwane. Nie spełniają one przepisów dla umów kredytowych, zawartych w Kodeksie Cywilnym, czy prawie bankowym. Naruszają one przepisy prawa, zwłaszcza prawa cywilnego, bankowego i dewizowego. Naruszają zasadę walutowości i nominalizmu, i nie zawierają tzw. essentialia negotii umowy.
 • Wyliczenie kredytu w zakresie wysokości nadpłaconych rat kredytu
 • Rozwiązania prawne w celu odwalutowania kredytu, tzn. spłaty kredytu w PLN zgodnie ze stawką LIBOR
 • Przygotowanie pozwu frankowego i strategii procesowej w celu zwrotu przez bank 1/3 nadpłaconych rat kredytu w frankach oraz opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.
 • Doprowadzenie do znacznego zmniejszenia salda kredytu o 50%-70%, w wyniku usunięcia z umowy klauzul indeksacyjnych.
 • Usunięcie klauzul abuzywnych z umowy.
  Umowy kredytów waloryzowanych do walut najczęściej zawierały tzw. klauzule abuzywne, niezgodne z prawem unijnym i polskim. Mówiły one m.in. o korzystnym dla banków doborze kursów waluty do naliczania wysokości wypłaty kredytu oraz spłaty rat kredytu, jak i o nieprecyzyjnych zasadach modyfikacji umowy oraz o niekorzystnym obciążeniu Klientów ubezpieczeniem niskiego wkładu.
 • Unieważnienia frankowej umowy kredytowej w całości tylko za zgodą klienta – dochodzi wtedy do zwrotu przez bank 100% wartości wpłaconych rat kredytu i innych opłat związanych z umową
 • Wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu.

  Prowadzenie sprawy frankowej w miejscu zamieszkania lub siedziby

W dniu 4 lipca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dodając art. 372, który w § 1 wskazuje, iż powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.