logo
WSTĘPNA PORADA PRAWNA
+48 515 407 146 ZADZWOŃ !!!
logo

PRAWO RODZINNE


Rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty i inne sprawy rodzinne to jedna ze specjalizacji Kancelarii Adwokackiej Szymona Bajorek w Lublinie. Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w zakresie spraw rodzinnych. Podejmowane przez nas decyzje i działania poparte są solidną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem – prawem rodzinnym zajmujemy się bowiem już długi czas, a w sprawach dotyczących chociażby podziału majątku, ustanowienia opieki nad małoletnimi dziećmi, czy tych o unieważnienie małżeństwa odnieśliśmy już niejeden sukces.

Kancelaria Adwokacka Szymona Bajorek specjalizuje się m.in. w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego. Ze względu na wagę tych spraw oraz wpływ ich powodzenia na życie naszych Klientów i ich rodzin, dokładamy wszelkiej staranności, aby pozytywne rozstrzygnięcie kwestii spornych w sprawach rodzinnych nastąpiło na etapie przed sądowym lub w początkowym stadium postępowania przed Sądem. Kancelaria Adwokacka dzięki dbałości o szczegóły i zaangażowaniu w chęć szybkiego i pozytywnego zakończenia postępowania cieszy się uznaniem swoich Klientów.

Pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego – nasza oferta

Prawnicy prawa rodzinnego Kancelarii Adwokackiej Szymona Bajorek, w ramach świadczonych usług z zakresu prawa rodzinnego, reprezentują Klientów na  każdym etapie postępowania w sprawach o:

 • rozwód, unieważnienie małżeństwa,
 • separację,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,  podział majątku wspólnego i ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
 • alimenty (ich zasądzenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz obniżenie alimentów lub ich podwyższenie, w zależności od konkretnego przypadku),
 • ustalenie kontaktów stron z dziećmi, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • wyrażenie zgody przez Sąd na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie zarówno częściowe, jak i całkowite,
 • adopcję dziecka lub ustanowienie dla niego rodziny zastępczej i innych sprawach dotyczących opieki nad małoletnimi dziećmi.

Do Państwa dyspozycji przekazujemy posiadaną przez nas wiedzę i zdobyte doświadczenie, które mogą być gwarancją sukcesu nie tylko w sprawach sądowych, ale jeszcze na wcześniejszych etapach postępowania w zakresie spraw rodzinnych. Adwokat rodzinny z ramienia naszej Kancelarii nie tylko udziela kompleksowych porad prawnych w sprawach rodzinnych, ale także reprezentuje Klientów w różnego rodzaju postępowaniach, których kształt określa prawo rodzinne. Przygotowuje również pisma procesowe, takie jak pozwy, wnioski dowodowe, czy odwołania.

Unieważnienie małżeństwa – adwokat rodzinny w Lublinie

Prawnicy, którzy z ramienia naszej Kancelarii w Lublinie prowadzą sprawy rodzinne o unieważnienie małżeństwa podchodzą do świadczonych usług z pełnym profesjonalizmem, skutecznie przeprowadzając Klientów przez cały proces - od zgłoszenia sprawy, aż do orzeczenia rozwodu.

W sprawach dotyczących prawa rodzinnego, unieważnienie małżeństwa jest jedną z tych, której skutkami obciążeni są w zasadzie wszyscy członkowie rodziny. Dlatego chcąc możliwie najbardziej ulżyć osobom, które zgłaszają się do nas po pomoc dokładamy wszelkich starań, aby pomyślne rozwiązanie w tego rodzaju sprawach rodzinnych nastąpiło jak najszybciej.

Podział majątku wspólnego

Adwokat rodzinny z naszej Kancelarii w Lublinie oferuje profesjonalną pomoc prawną także w sprawach o podział majątku wspólnego bądź ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków. Klientom, którzy chcą dokonać podziału majątku po rozwodzie udzielimy kompleksowego wsparcia w sporządzaniu pism procesowych oraz prowadzeniu negocjacji na każdym etapie postępowania. Będziemy również reprezentować Państwa interesy przed Sądem, a nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie są gwarantem sukcesu. Wspólnie unikniemy niepotrzebnych trudności i długotrwałej batalii przy dokonywaniu podziału majątku.

Majątek wspólny małżonków, a w zasadzie jego podział jest jednym z istotnych aspektów związanych ze sprawami rozwodowymi. Współpraca z naszą Kancelarią jest dla Państwa szansą na korzystny podział majątku po rozwodzie, w tym ustalenie nierównych udziałów.

Co do zasady bowiem prawo rodzinne zakłada, że majątek wspólny dzielony jest pomiędzy małżonków po równo. Aby podział wspólnego mienia przebiegł inaczej, potrzeba ku temu konkretnych przesłanek. Zaliczyć do nich można sytuację, kiedy jedna ze stron (mąż lub żona) uporczywie i rażąco nie przyczyniła się do powstania majątku wspólnego, mimo posiadanych sił lub możliwości. Nie jest to jednak równoznaczne temu, że małżonek zarabiający więcej, ma lepszą pozycję. Ocenie podlegają również aspekty niezwiązane z pracą zarobkową, w tym m.in. trud włożony w wychowanie dzieci i zajmowanie się domem. 

Kolejnym elementem, jaki Sąd bierze pod uwagę w sprawach o ustalenie nierównych udziałów jest to, czy zaistniały ważne powody usprawiedliwiające nierówny podział mienia. Należą do nich okoliczności takie, jak:

 • trwonienie majątku związane z nałogami (alkoholizm, narkomania, hazard),
 • przewlekła bierność zawodowa,
 • rażąca rozrzutność,
 • długoletnia separacja.

Sąd dokonuje ostatecznej interpretacji na podstawie dostarczonego mu materiału dowodowego i podejmuje decyzję. Nasza Kancelaria w Lublinie służy pomocą również w zebraniu odpowiednich materiałów poświadczających słuszność ubiegania się o ustalenie nierównych udziałów, jeśli chodzi o majątek wspólny małżonków.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi to sprawy rodzinne, które zaliczane są do tych najtrudniejszych zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Nasi prawnicy traktują sprawy związane z władzą rodzicielską nadzwyczaj skrupulatnie, mając na uwadze, że nawet najmniejsze uchybienie może przynieść niekorzystne konsekwencje dla dziecka.

Przyjmując zgłoszenia od naszych Klientów, każdorazowo wnikliwie analizujemy konkretny przypadek, studiując również ponownie prawo rodzinne z zakresu władzy rodzicielskiej, tak aby dostępne rozwiązania móc w pełni dostosować do danej sytuacji i odpowiednio wykorzystać je, kierując się przy tym przede wszystkim dobrem dziecka.

Sprawy rodzinne o zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów

Jedną z najbardziej spornych kwestii związanych z prawem rodzinnym stanowią alimenty, określające obowiązek regularnego dostarczania środków potrzebnych na utrzymanie. Obowiązek wypłaty tego rodzaju świadczeń nakładany jest na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zwykle jednak ciężarem tym obciążeni zostają rodzice (na rzecz opieki nad małoletnimi dziećmi) bądź byli małżonkowie (na rzecz współmałżonka).

Chcesz wystąpić z wnioskiem o zasądzenie, podwyższenie, a może obniżenie alimentów i szukasz profesjonalnej pomocy w Lublinie? Nasz adwokat rodzinny jest do Twojej dyspozycji!

Podpowiemy Ci, jakie działania podjąć w sprawach dotyczących nałożenia alimentów oraz określenia wysokości tych świadczeń. Udzielamy nie tylko jednorazowych porad prawnych, ale oferujemy również kompleksową pomoc, przeprowadzając naszych Klientów przez poszczególne etapy postępowania w sprawach dotyczących kwestii takich, jak zasądzenie, podwyższenie czy obniżenie alimentów.

Zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi to nie jedyne sprawy związane z prawem rodzinnym w zakresie władzy rodzicielskiej. Kolejną istotną kwestią regulowaną przez prawo rodzinne jest ustalenie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa lub inaczej ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Ustalenie pochodzenia dziecka jest niezwykle ważne w kontekście całego jego przyszłego życia, dlatego nasza Kancelaria zawsze dokłada wszelkich starań, aby kierując się dobrem dziecka i jego opiekunów, doprowadzić swoich Klientów do korzystnego zakończenia postępowania – na etapie przed sądowym lub w sprawach sądowych.

Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa to nie jedyne, ale jednak najczęściej pojawiające się u nas sprawy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka. Dlatego też to na nich w naszej Kancelarii skupiamy się najmocniej, oferując tym samym Państwu kwalifikowaną pomoc z niemal pełną gwarancją sukcesu. 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.