logo
WSTĘPNA PORADA PRAWNA
+48 515 407 146 ZADZWOŃ !!!
logo

PRAWO KARNE


Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego — sprawy karne prowadzimy na terenie Lublina i całej Polski. Bronimy podejrzanych i oskarżonych, a także chronimy prawa pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko: życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, prawom pracownika, instytucjom państwowym i samorządowym, a także w sprawach karno-skarbowych.

 

Adwokat prowadzący sprawy karne nie jest sędzią — do obowiązków naszej Kancelarii nie należy osądzanie czy ocenianie postępowania klienta. Jesteśmy tutaj po to, aby osoby pokrzywdzone, podejrzane czy oskarżone mogły liczyć na uczciwe postępowanie w swojej sprawie.

Dlatego, jeżeli szukasz adwokata od spraw karnych, zgłoś się do nas. Mamy zespół ekspertów, specjalizujący się w tematyce prawa karnego.

 

Zakres usług w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego:

Naszym celem jest bronić interesów klientów. W sprawie karnej dobry adwokat zawsze dąży do uniewinnienia lub uzyskania jak najkorzystniejszego wyroku, dlatego:

  • Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego.

  • Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym sprawy o odroczenie wykonywania kary czy o udzielenie przerwy oraz sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  • Udzielamy pomocy w postępowaniu przygotowawczym oraz w zakresie postępowania sądowego (na każdym etapie postępowania).

  • Zajmujemy się reprezentacją w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie.

  • Sporządzamy wnioski i zażalenia w imieniu osób pokrzywdzonych i poszkodowanych.

  • Prowadzimy sprawy nieletnich, obejmujące zarówno wykroczenia, jak i czyny zabronione.

 

Zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia: przed policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi i w sądzie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach pojednawczych (489 §1 kpk) i w powództwie cywilnym w sprawach karnych. Występujemy w roli pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.

  • Na etapie postępowania przygotowawczego udzielamy pomocy osobom podejrzanym — również, jeśli wobec nich zastosowane zostało tymczasowe aresztowanie. Jesteśmy obecni podczas analizy materiałów dowodowych, przesłuchiwania i stawiania zarzutów.

  • Na etapie postępowania sądowego reprezentujemy klientów w sprawach o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o odroczenie wykonania kary. Pomagamy uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie lub zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

W każdej sprawie karnej pokrzywdzony czy oskarżony ma prawo ubiegać się o pomoc adwokata. Skontaktuj się z naszą Kancelarią, jeżeli Twoja sprawa jest jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Im wcześniej zaczniemy współpracować, tym większe szanse na uniknięcie kary pozbawienia wolności.

 

Prawo karne. Odroczenie kary pozbawienia wolności

W wyjątkowych okolicznościach (jeżeli skazany nie rozpoczął jeszcze odbywać wyroku) na wniosek oskarżonego lub reprezentującego go adwokata, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Powodów do odroczenia kary jest kilka, w tym choroba psychiczna lub ciążka choroba skazanego, która uniemożliwia odbywanie kary w więziennych warunkach. Innymi okolicznościami są np. zbyt ciężkie skutki dla rodziny skazanego, wynikające z jego przebywania w zakładzie karnym (np. trudności finansowe). Na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności mają również szanse kobiety w ciąży oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

Warto jednak pamiętać, że żadna z tych sytuacji nie jest prosta — nie wystarczy zwykłe orzeczenie lekarskie. Sąd wymaga odpowiedniego uargumentowania i udowodnienia, że odroczenie wyroku jest konieczne. Dlatego najczęściej w takich przypadkach potrzebny jest dobry adwokat, znający prawo karne od podszewki.

A co jeżeli osoba skazana trafiła już do zakładu karnego? W tej sytuacji można skorzystać z innej możliwości, a mianowicie z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Ty lub ktoś z Twoich bliskich znalazł się w jednej z powyższych sytuacji? Nasza kancelaria adwokacka prowadzi kilka spraw karnych z tego zakresu, dlatego możesz liczyć na naszą pomoc i doświadczenie. Nie musisz być z okolic Lublina, działamy na terenie całego kraju.

Czekamy na Twój kontakt: + 48 515 407 146.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.