logo
WSTĘPNA PORADA PRAWNA
+48 515 407 146 ZADZWOŃ !!!
logo

PRAWO CYWILNE

Kancelaria Adwokacka Szymona Bajorek w Lublinie świadczy pomoc prawną z całego zakresu prawa cywilnego, wynikającego ze stosunków pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, uregulowanych w kodeksie cywilnym.

 

Prawo cywilne dotyczy każdego obywatela, a brak wiedzy o przysługujących nam prawach może w prosty sposób zostać wykorzystany na naszą niekorzyść.

Mnogość przepisów i szeroki zakres kwestii regulowanych przez kodeks cywilny utrudniają dochodzenie sprawiedliwości, dlatego nasza Kancelaria oferuje porady prawne w tym zakresie i pomaga przy postępowaniach sądowych.

 

Adwokat. Prawo cywilne Lublin

Udzielamy porad prawnych, pomagamy w tworzeniu wezwań, pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych w zakresie:

 • prawo rzeczowe (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami),

 • prawo zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane),

 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku, odrzucenie spadku),

 • sprawy wieczystoksięgowe (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek).

 

Masz pytania lub potrzebujesz konsultacji w zakresie prawa cywilnego? Skorzystaj z naszej porady prawnej online lub skontaktuj się z nami telefonicznie: + 48 515 407 146.

 

Pomoc prawna w sprawach cywilnych

Z uwagi na to, że prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina, która obejmuje swoim zasięgiem wiele bardzo różnych aspektów cywilnoprawnych, w działaniach naszej Kancelarii wyodrębniliśmy sprawy z zakresu:

 

Prawo spadkowe

Udzielamy kompleksowych porad prawnych z zakresu prawa spadkowego. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, doradzamy przy postępowaniach notarialnych dotyczących poświadczenia dziedziczenia, przygotowujemy wnioski lub sporządzamy pozwy, a także pomagamy w sprawach o odrzucenie spadku.

Dowiedz się więcej na temat prawa spadkowego >> [link do nowej podstrony]

 

Prawo rodzinne

Chociaż sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego nie należą do łatwych, nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej w sytuacji rozwodów, separacji, podziału majątku między małżonkami, postępowaniu alimentacyjnym czy ustaleniem opieki nad dziećmi. Nasi Klienci powierzają nam prowadzenie negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu, a także pozwalają, abyśmy reprezentowali ich w sądzie.

Dowiedz się więcej na temat prawa rodzinnego >> [link do nowej podstrony]

 

Porady prawne w zakresie prawa materialnego

Prowadzimy sprawy dotyczące wszelkiego rodzaju zobowiązań powstałych w drodze umów pomiędzy stronami i sporów na tle wykonywania umów (jak zobowiązania wynikające z umów darowizny, zamiany, sprzedaży, umowy o dzieło, czy umowy zlecenia), bądź czynów niedozwolonych (jak naprawienie szkody, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy itp.).

Klientów reprezentujemy m.in. w sprawach o:

 •  ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego,

 • ochronę własności,

 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,  

 • stwierdzenie nieważności czynności prawnej,

 • naprawienie szkody (odszkodowanie) lub zapłatę.

 

Prawo cywilne. O co jeszcze możesz nas zapytać?

 • O ochronę dóbr osobistych i roszczenia odszkodowawcze;

 • Postępowanie w razie niewypłacalności dłużnika;

 • Roszczenia z umów, np. o zapłatę należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

 • Jak dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu nakazowym;

 • Sprawy dotyczące nieruchomości;

 • Umowy dotyczące pożyczki lub darowizny, w tym odwołanie darowizny;

 • Eksmisję lub zasiedzenie.

 

Nasza Kancelaria prawna w Lublinie jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego na każdym etapie postępowania. Zapraszamy do kontaktu.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.